Make your own free website on Tripod.com

Mouse

เป็นอุปกรณ์ Input มีลักษณะคล้ายหนู มีสายต่ออยู่ที่ปลายลักษณะเดียวกับหนู ซึ่งจะช่วยในการบ่งชี้ตำแหน่งว่าขณะนี้กำลังทำงานตำแหน่ง

ณ จุดใดบนจอภาพ เรียกว่า ตัวชี้ตำแหน่ง (Pointer) เราอาศัยการเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการทำงานแทนการกดปุ่มบังคับทิศทางบนคีย์บอร์ด

mouseมีหลายรูปร่าง หลายลักษณะ โดยปุ่มของmouseมี 2ปุ่มสำหรับเครื่องพีซี และมี 1ปุ่มสำหรับเครื่อง แมคอินทอช (macintosh) ในปัจจุบันมีปุ่ม

ตรงกลางที่มีลักษณะคล้ายล้อ เรียกว่า Intelli Mouse ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการเลื่อนจอภาพเพื่อดูข้อมูลส่วนต่อไปของจอภาพ นอกจากนี้ยังมี

เมาส์ที่ทำงานด้วยสัญญาณแสง ที่เรียกว่า เมาส์อินฟาเรด (Infrared mouse)หรือ เมาส์แบบไร้สาย (Wireless Mouse)

คำศัพท์เกี่ยวกับการใช้เมาส

ชี้ (point) คือ การเลื่อนเมาส์ให้ตำแหน่งตัวชี้บนจอ

คลิ๊ก (click)คือ การกดปุ่มเมาส์ปุ่มแรกทางซ้ายสั้นๆ(กดแล้วปล่อย)

ดับเบิ้ลคลิ๊ก(Double) คือ การคลิ๊กเมาส์ติดต่อกัน2ครั้งในเวลาสั้นอย่างต่อเนื่องกัน

ลาก (Drag) คือการกดปุ่มเมาส์ค้างแล้วเลื่อนเมาส์เพื่อลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนจอแล้วปล่อยปุ่มเมาส